Sửa Lối Cho Thẳng Để Người Đến – Make Straight His Paths!

Bài đọc một và bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng hôm nay, đều có một chủ đề, đó là: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đến.” Sửa lối thẳng cho Người đến nghĩa là làm sao? Rất đơn giản, đó là hãy sống thật thà và ngay thẳng. Nhưng đây…

Anh Em Phải Coi Chừng – Be Watchful! Be Alert!

Cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ. Có những sự bất ngờ rất thú vị, đem lại cho người ta những sự thoải mái, vui tươi và hạnh phúc. Ví dụ như: • Khi nghe tin một thanh niên hoang đàng, hút sách, cờ bạc, rượu chè…tự dưng hoán cải, xin vào dòng đi tu! • Khi viên sĩ quan…

Nhân Quả – Cause & Effect

Bạn biết NHÂN QUẢ có nghĩa là gì không? Rất đơn giản, theo nghĩa đen, NHÂN là hạt, QUẢ là trái, ta gieo hạt nào thì ta sẽ hưởng quả ấy. Còn theo nghĩa bóng thì NHÂN QUẢ là HẬU QUẢ hay KẾT QUẢ của việc ta đã làm. Nếu tôi làm những việc độc ác, bất lương … thì tôi sẽ phải…

Hãy Làm Những Yến Bạc Sinh Lời / Multiply Your Talents

Bạn có biết tại sao người nhận một yến bạc lại hoàn lại cho ông nguyên vẹn số bạc, không bị sứt mẻ gì không? Là bởi vì anh ta sợ: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông…

ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.”
Menu