Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Thiên Chúa Không Làm Phép Lạ ALONE!

 • Listening: Một Bảo Vật Quý Giá

 • Hãy Kiên Nhẫn: Do Not Uproot!

 • Nghe Mà Không Hiểu...WHY?

 • Phải Làm Gì Với Những Life's Burdens?

 • Dại Hay Wise?

 • Hãy Sợ Đấng Có Thể Tiêu Diệt Soul and Body!

 • Ba Điều Kiện Để Hưởng Được Sự Sống Eternal

 • Có Hiểu Được Màu Nhiệm Thiên Chúa Trinity

 • Thiện Ác, Sinh Tử Phát Sinh Từ...Tongue

 • Làm Chứng Cho Chúa Kitô Phục Sinh: Bác Ái - Tha Thứ - Lạc Quan

 • Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi!

 • Con Đường Duy Nhất Đến Thiên Quốc

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu