Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • ``Blessed...Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó``

 • Có Tiêu Diệt Sự Chia Rẽ, Phân Ly & Schism?

 • Thánh!

 • Hãy Sống...Simply

 • An Phận, Vâng Phục & Silence!

 • Peace: Cho Loài Người Chúa Thương

 • Emmanuel: Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

 • Merry Christmas VS Happy Holidays!

 • Tại Sao Lại Gọi Là...The World!

 • Hãy Đề Phòng...Be Vigilant!

 • Chúa Kitô Có Phải Là...Your King?

 • Phải Chuẩn Bị Gì Cho...Judgement Day?

 • Preparing...Cho Đời Sau

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu