Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi!

 • Con Đường Duy Nhất Đến Thiên Quốc

 • Giêsu: Cửa Chuồng Chiên

 • Cái Gì Đã Ngăn Cản Khiến Họ Không Nhận Ra Người?

 • Bạn Đã Thấy Gì Trong Mùa Đại Dịch

 • Có Thể Tiêu Diệt...Fears?

 • Đức Giêsu...Wept

 • Những Kẻ...Betrayal!

 • Có Mắt Mà...Blind

 • Chớ Có...Grumble

 • Ba Đừng...Three Don't

 • Eating: Nguồn Cám Dỗ

 • Tha Thứ Cho Kẻ Thù...Easy of Tough?

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu