Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Make Straight His Paths...Để Ngài Đến!

 • Anh Em Phải...Be Alert!

 • Nhân Quả...Cause!

 • Hãy Làm Những Yến Bạc...Multiply!

 • Worldly Wisdom...Người Khôn Ngoan Thật: Có Khác Nhau Không?

 • Hãy Sống...Humbly!

 • Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình, ``Easy or Difficult?``

 • Của Thiên Chúa Hãy...Repay To God

 • Năm Lợi Ích Khi Đi Tham Dự...Holy Mass!

 • Lucky...Mà Không Biết

 • Vâng Lời Thiên Chúa Thì...Benefits Gì?

 • Viruses: Ghen Tức & Ghen Ghét

 • Forgiving: Dễ Hay Khó?

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu