*

Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình Dễ Hay Khó?

 • Của Thiên Chúa Hãy Repay To God!

 • Năm Lợi Ích Khi Đi Tham Dự HOLY MASS

 • May Mắn Mà Không Biết!

 • Obey Thiên Chúa Thì Lợi Ích Gì?

 • Viruses: Ghen Tức và Ghen Ghét

 • Tha Thứ: Dễ Hay Difficult?

 • Rao Giảng Dễ Hay Difficult?

 • Làm Thế Nào Để Vác Thập Giá...And Follow Jesus?

 • Bỏ Chúa, Bỏ Giáo Hội: WHY?

 • Kiên Nhẫn Và Khiêm Nhường...WHEN YOU PRAY!

 • Con Thuyền Giáo Hội

 • Thiên Chúa Không Làm Phép Lạ ALONE!

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu