Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Tại Sao Gioan...Wait For Peter?

 • Thiên Chúa Nhân Từ & Full of Compassion

 • Introducing Jesus: Trọng Trách Của Mọi Kitô Hữu

 • Chỉ Cần Tin Thôi Là Được Ơn Cứu Rỗi: Is It True?

 • Hãy Gìn Giữ Ngôi Đền Thờ Của Thiên Chúa: Clean

 • Why Only...Phêrô, Giacôbê và Gioan?

 • Con Đường Duy Nhất Đến Heavenly Kingdom!

 • JESUS: Cửa Chuồng Chiên

 • Cái Gì Đã Ngăn Cản Khiến Họ Không...Recognize Him?

 • Ba Cái ``T`` Cần Thiết Cho Salvation

 • Disciples Của Chúa Giêsu: Họ Là Ai?

 • Niềm Tin Vào...The Eucharist

 • Mầu Nhiệm Holy Trinity

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu