Người Thật Khôn Ngoan & Người Khôn Ngoan Thật: What’s the Difference?

Bạn có thấy sự khác nhau giữa người THẬT KHÔN NGOAN & người KHÔN NGOAN THẬT không? Tôi thấy có đấy! Khác ở chỗ nào hả? Người THẬT KHÔN NGOAN là người cậy vào sức riêng của họ, họ dùng tài năng, trí thông minh, sức khỏe … để đầu tư, và làm đủ mọi phương cách, thậm chí dùng mọi thủ…

Các Thánh Nam Nữ – All Saints

Nhìn vào Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội, bạn sẽ thấy từ đầu năm đến cuối năm, hầu như ngày nào cũng có lễ mừng kính các thánh. Như vậy tại sao Giáo Hội lại còn có thêm ngày lễ mừng Kính Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1 tháng 11 như vậy? Bạn có biết tại sao không? Theo tôi, tôi…

Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình Dễ Hay Difficult?

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi [và] ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Bạn thấy có dễ không? Khó lắm, cực kỳ khó nữa là đàng khác! Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì may ra,…

Của Thiên Chúa Hãy Repay To God

“Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa.” Muốn trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa tôi thiết nghĩ, trước hết, bạn và tôi phải có khả năng nhận ra CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA. Bạn có biết những gì thuộc về Thiên Chúa không? Có ba thứ sau đây: • Thứ nhất SỰ SỐNG LÀ…

ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.”
Menu