Audio Bài Suy Niệm

  • Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh Năm A

  • Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Phục Sinh - Năm A

  • Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót Năm A

  • Chúa Nhật Phục Sinh Năm A

  • Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Menu