Chúa Biết Ta, Nhưng…Do We Know God?

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, quyền phép, và thông biết mọi sự, Ngài biết hết tất cả mọi việc, mọi biến cố lớn nhỏ đã, đang, và sẽ xảy ra trên thế giới, trong gia đình và trong lòng mỗi người chúng ta. “Lạy CHÚA, Ngài biết rõ [mọi sự], biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, th&...


[ssba]

Hãy Để Niềm Tin Của Ta…Rooted In The Risen Christ!

Khi niềm tin vào Chúa Giê-su của Cleopat và đồng môn quê ở Emaus bị lung lay, khi họ lâm vào cảnh chán nản và tuyệt vọng, họ đã làm gì? Họ đã bỏ cuộc, quyết định đi về quê quán ở Emaus, về lại với vợ con, với cha mẹ, với công việc đồng áng với một sự nuối tiếc, có pha lẫn chút hối hận vì đã dại dột bỏ mọi sự để đi theo một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toà...


[ssba]

Bạn Có Phải Là Người…Rich in Mercy?

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót là dịp nhắc cho chúng ta nhớ lại lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Ngài và tỏ lòng thương xót ra cho những người chung quanh, mời bạn đọc ba trường hợp sau đây và coi thử xem bạn sẽ ứng xử như thế nào nhé! Trường hợp thứ nhất: Khi thấy những hình ảnh hoang tàn đổ nát do thiên tai,...


[ssba]

Hit Counter by http://yizhantech.com/