Tầm Quan Trọng Của…Silence!

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31). Tôi nghĩ Lời Chúa ngày hôm nay là một thách đố lớn cho khá nhiều người, đặc biệt là những người đang sống trong các thành phố công nghiệp lớn và những ai đang sinh sống ở các nước văn minh và tiến bộ như Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sĩ...  • Buổi sáng vừa mở mắt, mới thức dậy, chưa kịp ra khỏi giường, người ta vội vàng với cái remote ...

Tâm Sự Với…GOD!

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay thánh Mác-cô kể lại rằng Chúa sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa bệnh cho dân chúng, nhưng cấm họ không được mang gì đi đường ...không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ...nhưng không được mặc hai áo (Mc 6:8-9). Tại sao Chúa cấm đoán như vậy mà các môn đệ, nhất là ông Phê-rô, không có một ai lý sự, cũng chẳng có ông nào đặ...

Xin Đừng Có Thành Kiến…Against Others!

Phúc Âm tường thuật rằng, ngay sau khi xuất hiện công khai tại vùng Ga-li-lê, Chúa Giêsu đã trở thành một nhân vật rất nổi tiếng. Từ miền quê cho đến thành thị, từ vùng biển cho đến vùng núi, trong nhà ngoài đường, nơi phố chợ…chỗ nào thiên hạ cũng trầm trồ, khen ngợi và khâm phục sự khôn ngoan, những lời giáo huấn, và những phép lạ mà Chúa Giê-su đã thi ân giáng phúc cho d&...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/