Thầy Đến Để Đem – Division!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.” Bạn hiểu như thế nào về Lời của Chúa hôm nay? Xin đừng hiểu theo nghĩa Chúa Giê-su gây chia rẽ theo kiểu của nhiều người vẫn làm (trong đó có tôi & có lẽ có bạn nữa ☺) ví dụ như nói bóng n&o...

Những Bảng – Warning Signs!

Bạn có bao giờ để ý đến những bảng cảnh báo ở trên đường phố, trên freeway và highway…không? Đường cong queo trơn trượt – Cấm dùng Cell Phone – Khu vực trường học, có học sinh băng qua đường – Bệnh Viện, cấm bóp kèn – Có công nhân cầu đường đang làm việc – Đường dốc nguy hiểm.. Tại sao chính phủ lại cho treo những bảng cảnh báo như vậy? Xin thưa là để tài xế lái cẩn thận hơn, tránh được những tai nạn, tốn k...

Chớ Tham Tiền & Worship Money

“Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không thấy hạnh phúc!” Đúng như vậy! Sống ở trên đời này, ai ai cũng cần đến tiền, không ai dám nói rằng: “Tôi không cần tiền!” Từ xưa cho đến nay, đồng tiền luôn là những phương tiện cần thiết cho tất cả mọi người, trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi thời đại. Nói cách khác, đồng tiền đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống của mỗi ngườ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/