Phải Làm Gì Khi…Wine Runs Out

Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi rất khâm phục sự khôn ngoan của gia đình hai họ và cô dâu chú rể ở Cana khi xưa. Tôi khâm phục sự khôn ngoan của họ là bởi vì khi lâm vào cảnh THIẾU RƯỢU, khi bối rối, khi túng quẫn, khi bị lâm vào thế kẹt…thì họ đã biết chạy đến với Đức Mẹ, cho nên họ đã được Chúa và Mẹ cứu giúp họ thoát khỏi cảnh bị thiên hạ chỉ trích, bị hàng...

Tuân Giữ…LAW

Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ghanh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn mãi trên thế giới như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ra những sự xáo trộn và phiền não…như vậy là bởi vì người ta, trong đó có tôi và có bạn, CHƯA BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT LỆ & NHỮNG TÔN TI TRẬT TỰ ở những nơi ấy một cách nghiêm chỉnh. Thật đấy! ...

Sự Đơn Sơ – Simplicity

Đọc bài Phúc Âm của Chúa Nhật Lễ Hiển Linh xong, tôi cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những khoa học gia, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay Bethlehem lại không khám phá ra sự xuất hiện của ngôi sao lạ, mà chỉ có ba nhà chiêm tinh ở tận bên Phương Đông thấy mà thôi?  Có phải những nhà chiêm tinh ở Phương Đông thông minh, nhạy bén và tinh mắt hơn những chiêm tin...

Hit Counter by http://yizhantech.com/