Ơn Đại Xá Được Hưởng Trong Tuần Thánh…Plenary Indulgence

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolô VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, các việc làm vào những dịp sau đây trong Tuần Thánh được hưởng nhận các ơn Đại Xá Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu như sau: Các Ơn Đại Xá Được Hưởng Trong Tuần Thánh Tất cả chúng ta có nhiề...


[ssba]

3 Đừng…3 Don’t Method!

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay được gọi là Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, và cũng là ngày đầu tiên trong Tuần Thánh. Trong thánh lễ hôm nay và trong những thánh lễ của những ngày sắp tới, đặc biệt là trong Tam Nhật Vượt Qua, chúng mình sẽ được nghe những bài Phúc Âm của cả bốn thánh sử Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan kể lại về cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Qua ...


[ssba]

Hai Đứa Con…Prodigal

Khi nói về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, trong Tin Mừng của thánh Luca, độc giả thường nghĩ chỉ có người con thứ là người con hoang đàng và hư hỏng. Đúng như vậy! Người con thứ chính là đứa con hư hỏng, và là thằng con bất hiếu, bởi vì: • Hắn đã cả gan mở miệng nói với bố: "Thưa bố, xin cho con phần tài sản con được hưởng” (15:12) trong khi đó bố của hắn còn đang sống sờ sờ trước mắt. • Hắn đã nhẫn tâm lìa...


[ssba]

Hit Counter by http://yizhantech.com/