Giới Thiệu Đức Kitô: The Responsibility of All Christians

Đọc Tin Mừng của Thánh Gioan, chỉ trong chương 1 thôi, tôi đã thấy có ba nhân vật có biệt tài giới thiệu Chúa đến cho người khác. Ba nhân vật này chính là Gioan Tẩy Giả, An-rê và Phi-lip-phê: • Ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói...


[ssba]

Chỉ Cần Tin Vào Chúa Thôi…Is Enough?

Hiện nay, có một số bạn trẻ, và có cả những bạn già nữa, thường hay đưa ra những lý luận như sau: • Lời Chúa nói rõ ràng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để AI TIN VÀO CON CỦA NGƯỜI thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Tôi chỉ cần TIN là được sống đời đời rồi, không cần phải đi lễ, lần chuỗi Mân Côi, đi chầu Thánh Thể, đi hành hương…mất thời giờ! Xin Bấm Vào Đ&acir...


[ssba]

Mười Điều Răn Đức Chúa – Ten Commandments

Khi nhìn và đọc những hàng chữ trên những tấm bảng, ví dụ như: BEWARE OF DOG – MINEFIELD DANGER KEEP OUT – RADIATION AREA DO NOT ENTER – HIGH VOLTAGE DO NOT ENTER…bạn và tôi sẽ làm gì? Tôi tin rằng chúng mình sẽ dừng ngay lại, và tuân thủ những mệnh lệnh ghi trên những cái signs đó không thắc mắc, không do dự! Tại sao vậy? Rất đơn giản là bởi vì chúng mình hiểu và nhận thức rất rõ rằng...Xin Bấm V&agr...


[ssba]

Hit Counter by http://yizhantech.com/