Chỉ Vì…He Loves Them!

Phúc Âm tường thuật rằng ba vị tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được Chúa Giê-su chiếu cố một cách rất đặc biệt. Ví dụ, khi làm phép lạ cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại từ cõi chết (Mc 5:35-37); khi biến đổi hình dạng trên núi Tabor (Mc 9:2); khi cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su không dẫn ai đi theo, ngoại trừ ba ông: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. ...


[ssba]

Những Nguy Hiểm Khi…Hungry

Đức Giê-su ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi …”(Mt 4:1-3). Bạn thấy có gì đặc biệt không? Tôi thấy có một điểm đặc biệt rất đáng chú ý, đó là việc Satan bám sát Chúa Giê-su trong bốn mươi ng&agra...


[ssba]

Lòng Có Đầy Miệng Mới…SPEAKS!

Khi còn là một người nô lệ, triết gia Aesop được chủ sai đi mua một thức ăn ngon nhất. Ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn. Người chủ thấy lạ hỏi. Ông đáp: “Lưỡi là chìa khoá tất cả những lý lẽ sự thật, nhờ nó mà con người có được địa vị cao sang, được người khác kính trọng.” Lần khác, người chủ sai ông đi mua thức ăn dở nhất. Ông cũng mua toàn là lưỡi heo. Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Ông giải thích: &ldquo...


[ssba]

Hit Counter by http://yizhantech.com/