Cầu Nguyện Cho Dân Tộc & Quê Hương Việt Nam

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, là Đấng an bài mọi sự. Xin nhìn đến mảnh đất mà Chúa đã ban cho các bậc tổ tiên, nơi chúng con đang sống. Xin ban cho hết thảy mọi người biết tìm lợi ích chung, xin cho các nhà lãnh đạo chính quyền ơn khôn ngoan sáng suốt, để họ biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo, biết nỗ lực bảo vệ và gìn giữ lãnh thổ giang sơn... Xin Bấm Vào Đ&acir...

Bé Nhưng…Mighty!

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất." Bạn nghĩ gì khi nghe qua dụ ngôn “Hạt Cải”? Riêng tôi, tôi nghĩ ngay đến sự BÉ NHỎ. Và qua hình ảnh nhỏ bé của hạt cải, tôi nghĩ, Chúa muốn tôi chú ý đến tầm quan trọng và khả năng tiềm ẩn trong những hành vi, cử chỉ, lời nói ... tầm thường & nhỏ bé nhưng lại có khả năng trổ sinh những hoa to, tr&a...

Có Hay Không Có…Demons?

Có nhiều người cho đến hôm nay vẫn không tin có quỷ! Còn bạn thì sao? Nếu bạn không tin là có quỷ thì tôi mời bạn suy nghĩ về những câu hỏi dưới đây: Nếu không có quỷ thì tại sao Phúc Âm lại ghi lại rằng Chúa Giê-su đã làm phép lạ trừ quỷ, và còn ban cho các môn đệ của Ngài quyền trừ quỷ? • Trong hội đường ở Ca-phác-na-um Chúa Giê-su đã trừ quỷ bằng cá...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/