Xin Chúa Ban Thêm…FAITH

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, các môn đệ xin với Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm long tin cho chúng con.” (Mt 19:27) Bạn có biết tại sao các ông không xin những thứ khác mà lại xin THÊM LÒNG TIN không? Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì lòng tin của các ông đang bị thiếu hụt nên các ông mới xin THÊM LÒNG TIN!  Thật vậy, đọc qua những trang Tin Mừng, tôi thấy lúc mới đi...

Ông Phú Hộ Mắc Tội Gì Vậy?

Bạn có biết ông phú hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông ta đã bị đày ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người nói rằng bởi vì ông ta phạm tội … GIÀU. Bạn nghĩ sao? Giàu là một cái tội ư? Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở đời này như ông phú hộ thì sẽ bị đày xuống âm phủ sao? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi thấy Kinh Thánh ghi lại rằng, ...

Tôi Đang Tôn Thờ Ai?

“Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, có tiền là có lý, lời nói sẽ rất ư là nặng ký, nhưng cuộc đời ta sẽ uổng phí và sẽ bị nó đè cho bẹp dí…” Có thực sự đồng tiền có một sức mạnh vạn năng như vậy không? Có đấy! Đồng tiền có một sức h&...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.