Chúa Thánh Thần…In Our Lives

Trong tất cả mọi sứ mạng của Giáo Hội và trong đời sống của mọi Kitô Hữu, thánh Phaolo đã khẳng định, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng và rất cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta: “Không ai có thể kêu Đức Giêsu là Chúa nếu không là trong Chúa Thánh Thần” (1 Cor 12:3b). Sách Giáo Lý Công Giáo số 683 cũng dạy rằng: “Để tiếp xúc với Đức Kitô, trước hết phải được Ch...

Làm Chứng Nhân…Be A Witness

Sau khi sống lại từ cõi chết, và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của Ngài, trong đó có tôi và có bạn, một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khá là nặng nề, đó là phải LÀM CHỨNG cho Ngài. "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24:47-48)...

Đại Hội Hành Hương 2019

Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em thu xếp thời gian đến tham dự ba ngày Hành Hương "Đồng Hành & Đối Thoại Theo Gương Mẹ Maria" tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang & Núi Đức Mẹ Sầu Bi - The Grotto - National Sanctuary of Our Sorrowful Mother, Portland, Oregon từ ngày 5-7 tháng 7 năm 2019. Mọi chi tiết xin xem trong Poster và tờ chương trình.  Xin Bấm Vào Đây Để Xem POSTER Xin Bấm Vào Đây Xem ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/