ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Lễ Hiển Linh

Tôi nghĩ bạn đã biết rồi, lễ Hiển Linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, cho toàn thể thế giới biết đến Ngài và đến thờ lạy Ngài. Nhưng tôi lại cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những nhà khoa học, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay…

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về thái độ cùa Mẹ Maria trước những thử thách, đau khổ và gian truân trong cuộc sống.  THINH LẶNG ĐỂ SUY NIỆM…Bấm vào đây để đọc tiếp…

Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục

Có rất nhiều hình ảnh nói về thiên chức linh mục. Nhưng nếu xem cuộc đời nầy là một chuyến đi và tôn giáo là một hành trình, thì hình ảnh một ‘ông lái đò’ có lẽ là hình ảnh khá thích hợp để diễn tả thiên chức linh mục. Xin bấm vào đây để đọc tiếp

Thánh Gia Thất

Bạn có biết Thánh Gia Thất cũng đã phải trải qua những sóng gió, những thử thách và đau khổ y như mỗi gia đình của chúng ta không?  Mời bạn cùng với tôi điểm qua những biến cố rất đặc biệt trong Phúc Âm qua đó bạn sẽ thấy bức tranh cuộc đời của Thánh Gia Thất cũng được…
Menu