ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue…

Ba Vua – Lễ Chúa Kitô Vua – A

Có nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay đã huỷ bỏ chế độ vua chúa, người ta không nhắm mắt cúi đầu hay cúi rạp mình xuống để phục lạy những ông vua như ngày xưa nữa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn rất nhiều người, trong đó không chừng có bạn và có tôi, đang…

Khi Nào Tận Thế Sẽ Đến – CN33C

Nhiều người đang hoang mang và tự hỏi: "Phải chăng ngày tận thế sắp đến vì những điềm báo dường như càng ngày càng xuất hiện rõ ràng: 'Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những…

Mỹ Quốc và Thiên Quốc – CN32C

Mỹ Quốc là một nơi mà tôi đã từng một thời mơ ước được đến định cư, lý do thì nhiều lắm, nào là xinh đẹp, nào là giàu có văn minh, nào là sung túc … và để ước mơ đó trở thành hiện thực, tôi đã phải hy sinh và phải đánh đổi khá nhiều…Continue Reading…
Menu