Bạn có thấy sự khác nhau giữa người THẬT KHÔN NGOAN & người KHÔN NGOAN THẬT không? Tôi thấy có đấy! Khác ở chỗ nào hả?

Người THẬT KHÔN NGOAN là người cậy vào sức riêng của họ, họ dùng tài năng, trí thông minh, sức khỏe … để đầu tư, và làm đủ mọi phương cách, thậm chí dùng mọi thủ đoạn, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp thiên luật cũng như dân luật… để mưu tìm những vinh hoa phú quý, những sự giàu sang, chức quyền, danh vọng ở thế gian. Họ là người chẳng hề quan tâm và cũng chẳng lo lắng đầu tư gì cho cuộc sống mai hậu, cho cuộc sống vĩnh cửu sau khi họ từ giã cõi đời này. Họ sống như thể họ không bao giờ phải chết cả!

Còn người KHÔN NGOAN THẬT là người biết cậy dựa vào ơn Chúa, biết dùng tài năng, trí thông minh, sức khỏe … của Chúa ban, để đầu tư, để làm ăn sinh sống, để phục vụ, và để mưu tìm niềm vui, sự hạnh phúc và bình an ở cuộc đời này và nhất là ở đời sau. Nói cách khác, người KHÔN NGOAN THẬT là người biết dùng tất cả mọi phương tiện Chúa ban cho họ, để học hành, lao động, đầu tư, và lo lắng cho cuộc sống tại thế này, nhưng đồng thời, họ cũng biết lo lắng, chuẩn bị cho đời sống tâm linh, lo để sau khi họ từ giã thế gian này họ sẽ có được một chỗ ở vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

Bạn cho phép tôi hỏi nhỏ bạn câu này…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE to continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu