Khi nghe đến CỬA bạn nghĩ đến gì? Riêng tôi, tôi lập tức nghĩ ngay đến KHUÔN THƯỚC. Thật vậy, chẳng có cửa nào mà lại không có khuôn thước cả. Cửa chuồng chiên mà Đức Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, cũng có nhưng khuôn thước của chính cánh cửa đó! “Tôi là CỬA” khuôn thước của CỬA GIÊ-SU có ba chi tiết rất đặc biệt này…

When you hear the word GATE, what do you think of? As for me, I immediately think of an entrance that has DIMENSION/MEASUREMENT. Indeed, there is no gate without measurements or dimensions. A gate must be fitted for the use that will be made of it. The sheep gate that Jesus mentioned in the Gospel today has its own particular measurements and dimensions, because He Himself is the Gate. This special Gate has three specific measurement characteristics…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu