Trong cuộc đời này, ai ai cũng có những nỗi sợ hãi. Càng làm lớn, càng nhiều trách nhiệm, càng có địa vị, danh vọng, chức tước cao bao nhiêu thì sự sợ hãi lại càng nhiều bấy nhiêu. Những nỗi sợ như sợ khó, sợ khổ, sợ tai nạn, sợ nghèo đói, sợ chiến tranh, sợ thất nghiệp, sợ sai lầm, sợ bị chê bai, sợ bị người ta coi thường, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ thất nghiệp, sợ con cái hư hỏng, sợ bệnh tật, và sợ Coronavirus…là những cái sợ mà ai cũng có!

Thế nhưng có một cái sợ, mà đáng lý ra tất cả mọi người có trí khôn, có sự hiểu biết ở trên trần gian này đều phải sợ, nhưng có nhiều người lại không…sợ! Đó là sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục (Mt 10:28).

Vì không biết sợ Đấng có quyền tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục, cho nên:

• Mới có những chính trị gia, bác sĩ, y tá, và cả những thanh niên nam nữ…ủng hộ, cổ võ, hô hào hợp thức hóa và thực hiện những vụ ngừa thai, phá thai, cho những dịch vụ nghiên cứu tế bào gốc, cho việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, cho các dịch vụ phim ảnh khiêu dâm, cho việc buôn bán xì ke ma túy, cho việc trợ tử và cho án tử hình…
• Mới có những người, thậm chí cả những người Công Giáo, bỏ phiếu bầu cho những ứng cử viên, cho những chính trị gia, những người công khai chống báng những Giáo Huấn của Giáo Hội, coi thường luật Chúa, chuyên ủng hộ và cổ võ những điều vô luân như phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính…
• Mới có những người lơi dụng những cuộc biểu tình để tấn công cảnh sát, cướp bóc, đập phá, phóng hỏa những thánh đường và những nơi linh thiêng của các tôn giáo, trong đó có những nhà thờ Công Giáo nữa. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu