Bạn có biết hiện nay trên thế giới có bao nhiêu người bị khiếm thị không? Theo như thống kê của tổ chức y tế thế giới viết tắt là WHO (the World Health Organization) thì hiện nay trên thế giới có khoảng 180 triệu người bị khiếm thị. Đó là con số của những người bị mù lòa về thể lý thôi. Thế nhưng, nếu xét về tình trạng mù lòa về tinh thần, những người mà tiên tri Giê-rê-mi-a gọi là những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy (5:21), thì con số còn cao hơn con số 180 triệu rất nhiều. Tôi xin đơn cử một vài ví dụ cụ thể, để chứng minh cho bạn thấy, con số mù lòa của nhân loại không phải chỉ dừng ở con số 180 triệu:

Là chồng, là vợ, là linh mục … nếu tôi đam mê bài bạc, cá độ football, casino … thì lúc đó tôi đang bị mù bởi vì tôi KHÔNG THẤY những nguy hại do đam mê cờ bạc và cá độ gây ra, đó là sự nghèo đói. Tôi cũng không thấy những sự chán nản, thất vọng, ưu phiền nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái và giáo dân của tôi.

Do you know how many people are blind or partially sighted around the world? According to the statistics of the World Health Organization (WHO), the estimated number of people who are visually impaired is 180 million. These are just the numbers of people who are physically blind. However, in terms of spiritually blindness, those whom the prophet Jeremiah described as those who have eyes and do not see (5:21), most likely, the statitics are much higher than 180 million. I would like to offer some distinct instances to validate that the number of blindness do not cease to stop at 180 million:

If I am a husband, wife, or consecrated man/woman…and I am enthusiastic in gambling, football betting, casino…then obviously I am sightless because I DO NOT SEE the dangers posed through my passion of gambling and betting, which in the end is the result of poverty. In addition, I fail to see the frustrations, disappointments and wearisome in my parents, spouses, children and parishioners.

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu