Khi đọc sơ qua bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, tôi rất lấy làm lạ. Lạ là bởi vì hai môn đệ này đã đi theo Chúa vài năm chứ không phải ít. Và các Thánh Sử đều tường thuật, thân xác của Chúa Giê-su trước và sau khi Phục Sinh chỉ là một. Ngài đã phục sinh cũng với chiều cao, vóc dáng, cũng những vết thương, với những lỗ đinh ở tay, ở chân, và bên cạnh sườn… Vậy mà tại sao họ lại không nhận ra Người? Cái gì đã ngăn cản đôi mắt họ như vậy?

Nhưng đọc kỹ một chút, và sau khi suy niệm, tôi thấy thánh Luca đã cho biết có hai lý do khiến các ông không nhận ra Người…

As I read this Sunday’s Gospel briefly, I am a bit bemused. It is so strange because these two disciples were the followers of Jesus for at least a few years. In addition, all the Evangelists recounted that there were no differences between Jesus’ body before and after His Resurrection, evidently with the same height, physique, and the nail holes in his hands and feet, as well as the lance wound that pierced his side… Nonetheless, how on earth did they not recognize Him? What kept their eyes from recognizing Him?

But then again, as I read it a little more carefully, and took some time to reflect, I recognized the two reasons that St. Luke made clear of why they do not recognize Him…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu