“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.” Bạn hiểu như thế nào về Lời của Chúa hôm nay? Xin đừng hiểu theo nghĩa Chúa Giê-su gây chia rẽ theo kiểu của nhiều người vẫn làm (trong đó có tôi & có lẽ có bạn nữa ☺) ví dụ như nói bóng nói gió, gieo vào trong lòng người khác những sự nghi ngờ, ghét rơ, hận thù, hoặc theo kiểu đâm bị thóc, chọc bị gạo, khích bác, nói hành nói xấu sau lưng thiên hạ … Nhưng sự chia rẽ mà Chúa Giê-su gây ra phải hiểu theo nghĩa khác…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu