Thánh…Holy!

Bạn có biết tại sao những vật dụng dùng trong việc phụng tự như chén, dĩa, bánh, bàn thờ, khăn lau chén lễ, khăn trải bàn thờ, lại có tên là chén thánh, dĩa thánh, bánh thánh, bàn thánh, và khăn thánh như vậy không? Là tại vì những vật dụng đó đã được THÁNH HÓA & được DÀNH RIÊNG để chỉ dùng trong THÁNH LỄ, cho việc phụng tự cho nên mới có chữ THÁNH đi kèm theo!

Còn nữa, bạn có biết tại sao dân Ít-ra-en được gọi là DÂN THÁNH không? Là bởi vì, họ là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn (1 Sbn 16: 13), làm một dân tộc riêng của Người, cho nên họ được gọi là DÂN THÁNH.

Mà chẳng phải chỉ có dân Do Thái không đâu, mà bạn và tôi, cùng tất cả các Kitô hữu cũng được gọi là DÂN THÁNH đấy! Trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thánh Phaolo khẳng định rằng, tất cả những ai…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*