Sự Đơn Sơ – Simplicity

Đọc bài Phúc Âm của Chúa Nhật Lễ Hiển Linh xong, tôi cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những khoa học gia, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay Bethlehem lại không khám phá ra sự xuất hiện của ngôi sao lạ, mà chỉ có ba nhà chiêm tinh ở tận bên Phương Đông thấy mà thôi?  Có phải những nhà chiêm tinh ở Phương Đông thông minh, nhạy bén và tinh mắt hơn những chiêm tinh gia và những nhà thiên văn học người Do Thái chăng? Tôi không nghĩ như vậy! Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*