Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi lại liên tưởng đến những Mác-ta ở trong dòng tu, trong cộng đoàn giáo xứ, trong các hội đoàn và trong các gia đình… Những Mác-ta thời nay đang hành xử và có những phản ứng na ná giống như bà Mác-ta khi xưa ở Bê-ta-ni-a:

• Cha A càu nhàu và bực bội với bề trên: “Tại sao con nhập dòng đã lâu năm, kinh nghiệm đời linh mục của con nhiều hơn cha B nhiều, tại sao cha không giao cho con trông coi giáo xứ đó? Còn anh ấy chỉ mới chịu chức được vài năm, chả có tí kinh nghiệm mục vụ gì cả, thì cha lại giao cho anh ấy một xứ vừa to vừa đông giáo dân, lại nằm ngay trung tâm thành phố nữa!”

• Anh B than thở…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu