Đọc qua đoạn Kinh Thánh của thánh Matthew kể về cuộc hành trình của ba nhà chiêm tinh tới Bethlehem, có một bạn trẻ hỏi tôi rằng: “Tại sao Chúa Giê-su không tỏ mình ra cho những tư tế, cho các nhà lãnh đạo người Do Thái, cho những chiêm tinh gia ở tại Giê-ru-sa-lem, nhưng lại tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh ở tận Phương Đông xa lắc xa lơ như vậy?” Bạn có biết tại sao không? Theo tôi, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh tận bên phương Đông như vậy là bởi vì họ là những người rất đơn sơ. Nói có sách, mách có chứng, bạn đọc lại Phúc Âm của Thánh Mát-thêu đi thì sẽ thấy, ba nhà chiêm tinh của chúng ta đơn sơ vô cùng!

• Họ đơn sơ quá cho nên khi bị mất ánh sao dẫn đường, họ đi vào hoàng cung gặp vua Hê-rô-đê, người đang tại vị mà hỏi rằng: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2:2). Hỏi như vậy thì có khác nào nói với Hê-rô-đê rằng Hài Nhi kia mới là vua đích thực của dân Do Thái, còn ông là vua … giả mạo! Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu