Hai Đứa Con…Prodigal

Khi nói về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, trong Tin Mừng của thánh Luca, độc giả thường nghĩ chỉ có người con thứ là người con hoang đàng và hư hỏng. Đúng như vậy! Người con thứ chính là đứa con hư hỏng, và là thằng con bất hiếu, bởi vì:

• Hắn đã cả gan mở miệng nói với bố: "Thưa bố, xin cho con phần tài sản con được hưởng” (15:12) trong khi đó bố của hắn còn đang sống sờ sờ trước mắt.

• Hắn đã nhẫn tâm lìa bỏ bố và thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó nó sống phóng đãng, phung phí hết tài sản của mình (15:12-13).

• Hắn đã bôi tro trát trấu vào mặt bố và gia đình dòng tộc của hắn bởi vì…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/