Chứng Nhân Các Thánh Tử Đạo VN


CTTTVN

 

THÁNG 09 

05.09 Giuse Hoàng Lương Cảnh

05.09 Phêrô Nguyễn Văn Tự

17.09 Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

18.09 Đaminh Trạch (Đoài)

21.09 Phanxicô Phan (Francois Jaccard)

21.09 Tôma Trần Văn Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/