Black Friday

black-fridayMỗi năm, cứ đến ngày thứ sáu sau ngày lễ Tạ Ơn, là người ta háo hức, hồ hởi, phấn khởi và chen chúc nhau đi mua hàng tại các chợ, ngày này được gọi là Black Friday. Bạn có biết tại sao người ta lại gọi là Black Friday không?

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*