Lâm Cảnh Nghi Nan – CN3MVA

Nếu đời sống đức tin của bạn đã từng hay đang trải qua những kinh nghiệm của nghi nan, của ngờ vực, của thất vọng...thì xin bạn hãy bình tĩnh, đừng qúa lo lắng, và cũng đừng quá tuyệt vọng. Bạn hãy xem Thánh Gioan Tẩy Giả đã nghĩ gì khi ông bị bắt giam, khi ông bị xiềng xích, bị cô lập khỏi với thế giới bên ngoài? Ông đã nghi ngờ về sứ mạng của ông. Ông hồ nghi cả những lời rao giảng hùng hồn, đầy sức thuyết phục của ông trước đó...

Quên Đi Quá Khứ – CN2MVA

Cái tốt cái đẹp của người khác thì mình sẽ không nhớ kỹ đâu! Nhưng lỗi lầm, khuyết điểm, tật xấu của người khác thì bạn và tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, nhớ dai lắm. Có nhiều khi bạn và tôi ghi khắc những khuyết điểm và lầm lỗi của người khác vào tâm trí cho đến khi vĩnh biệt cõi đời này luôn...Bạn đồng ý không? Không ổn đâu! Con đường của Chúa sẽ vẫn còn đó những ghồ ghề, lổm chổm, ổ g&...

Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue Reading... ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.