Lễ Hiển Linh

Tôi nghĩ bạn đã biết rồi, lễ Hiển Linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, cho toàn thể thế giới biết đến Ngài và đến thờ lạy Ngài. Nhưng tôi lại cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những nhà khoa học, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay Bethlehem lại không khám phá ra sự xuất hiện của ngôi sao lạ mà chỉ có ba nhà chiêm tinh ở tận bên Phương Đông thấy mà th&...

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về thái độ cùa Mẹ Maria trước những thử thách, đau khổ và gian truân trong cuộc sống.  THINH LẶNG ĐỂ SUY NIỆM...Bấm vào đây để đọc tiếp... ...

Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục

Có rất nhiều hình ảnh nói về thiên chức linh mục. Nhưng nếu xem cuộc đời nầy là một chuyến đi và tôn giáo là một hành trình, thì hình ảnh một ‘ông lái đò’ có lẽ là hình ảnh khá thích hợp để diễn tả thiên chức linh mục. Xin bấm vào đây để đọc tiếp ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.