Lễ Mẹ Thiên Chúa

Mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về thái độ cùa Mẹ Maria trước những thử thách, đau khổ và gian truân trong cuộc sống.  THINH LẶNG ĐỂ SUY NIỆM...Bấm vào đây để đọc tiếp... ...

Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục

Có rất nhiều hình ảnh nói về thiên chức linh mục. Nhưng nếu xem cuộc đời nầy là một chuyến đi và tôn giáo là một hành trình, thì hình ảnh một ‘ông lái đò’ có lẽ là hình ảnh khá thích hợp để diễn tả thiên chức linh mục. Xin bấm vào đây để đọc tiếp ...

Thánh Gia Thất

Bạn có biết Thánh Gia Thất cũng đã phải trải qua những sóng gió, những thử thách và đau khổ y như mỗi gia đình của chúng ta không?  Mời bạn cùng với tôi điểm qua những biến cố rất đặc biệt trong Phúc Âm qua đó bạn sẽ thấy bức tranh cuộc đời của Thánh Gia Thất cũng được đan dệt bằng những sợi chỉ của HẠNH PHÚC và ĐAU KHỔ giống hệt như những bức tranh đời sống gia đình của bạn và của tôi. Xin bấm vào đây đọc tiếp ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.