Author: admin

Mầu Nhiệm…Holy Trinity

Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.” Hoặc là “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?” Thật vậy! Mỗi một con người là một vực thẳm không dò, là một huyền nhiệm mà không ai có thể nào hiểu thấu được. Nếu giữa người với người, đang sống sờ sờ ngay trước mặt mà ...

Chúa Thánh Thần…In Our Lives

Trong tất cả mọi sứ mạng của Giáo Hội và trong đời sống của mọi Kitô Hữu, thánh Phaolo đã khẳng định, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng và rất cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta: “Không ai có thể kêu Đức Giêsu là Chúa nếu không là trong Chúa Thánh Thần” (1 Cor 12:3b). Sách Giáo Lý Công Giáo số 683 cũng dạy rằng: “Để tiếp xúc với Đức Kitô, trước hết phải được Ch...

Làm Chứng Nhân…Be A Witness

Sau khi sống lại từ cõi chết, và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của Ngài, trong đó có tôi và có bạn, một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khá là nặng nề, đó là phải LÀM CHỨNG cho Ngài. "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24:47-48)...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/