*

Giả như các môn đệ sợ đói, lo thủ thân, ích kỷ … không chịu trao cho Chúa Giê-su năm chiếc bánh và hai con cá, thì liệu năm ngàn người không kể đàn bà và trẻ con có bánh mà ăn không? Tôi nghĩ là Chúa Giê-su sẽ có cách của Ngài, Ngài là Thiên Chúa vô cùng quyền năng, Ngài có thể tạo dựng muôn loài muôn vật trong vũ trụ này từ hư không, biến nước lã thành rượu thì biến đá thành bánh để nuôi dân chúng chỉ là chuyện nhỏ! Thế nhưng, Chúa không muốn làm phép lạ đơn phương một mình, nhưng Ngài muốn có sự cộng tác và đóng góp của con người vào trong những phép lạ của Ngài. Thật vậy!

• Khi làm phép lạ cho lòng biển đỏ ráo khô, làm cho nước vọt ra từ tảng đá, chữa cho dân khỏi bị chết vì bị rắn lửa cắn … Thiên Chúa không làm một mình nhưng Ngài cần đến sự cộng tác của Mô-sê, để ông giơ tay trên biển (Xh 14:16); đập gậy xuống tảng đá (Ds 20:8); đúc con rắn bằng đồng và treo lên cây cột (Ds 21:8).
• Khi làm phép lạ chữa cho viên quan Na-a-man khỏi bệnh phong, Đức Chúa cần ông ta cộng tác bằng cách đến dìm mình 7 lần trong dòng sông Gio-đan (2 V 5:14).
• Khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su cần đến sự cộng tác của các môn đệ, họ đã trao cho Ngài năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá (Mt 14:18).

Tắt một lời, Thiên Chúa đã, đang và vẫn còn thực hiện nhiều phép lạ trên thế gian này, và Ngài vẫn cần đến sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Không có sự cộng tác của các môn đệ, và không có sự quảng đại, dám cho đi, dám chia sẻ của các môn đệ, thì tôi nghĩ, phép lạ sẽ khó lòng mà xảy ra được. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu