Để nói về hay diễn tả về cõi đời, về địa cầu, nơi mà con người ta chung sống với nhau, thì người ta hay nói là THẾ GIAN, DƯƠNG GIAN, NHÂN GIAN. Tại sao lại có chữ GIAN đi ngay sau chữ THẾ, DƯƠNG & NHÂN như vậy nhỉ? Theo tôi, thì có lẽ là bởi vì ở trên cõi đời này, ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ thành thị tới thôn quê, ở các nước giàu cũng như nghèo, từ đông sang tây, từ trong giáo hội ra tới ngoài xã hội … chỗ nào cũng có sự gian dối, cũng có những hành vi gian ác, cũng có những kẻ gian manh, và vô vàn vô số những kẻ gian xảo …

  • Người ta gian dối trong đủ mọi lĩnh vực, mua bằng lái xe, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, gian lận trong thi cử, buôn bán thuốc tây giả, rượu bia giả, vỏ xe giả, quần áo, giỏ xách giả, phone giả, đám cưới giả, ly dị giả, hôn thú giả …
  • Người ta gian lận tiền bạc trong giáo xứ, trong dòng tu, gian dối khi khai thuế, khi xin trợ cấp xã hội, khi đụng xe, gian lận lừa bịp nhau trong khi chia tài sản, khi buôn bán, khi hùn hạp làm ăn, khi chia chác lợi nhuận, và thậm chí người ta cũng gian lận trong những công việc quyên góp, làm bác ái từ thiện nữa!

In Vietnamese language, when people speak about or describe the world, the earth, a place where people live together, they often say that THẾ GIAN, DƯƠNG GIAN, NHÂN GIAN = THE WORLD. Why do they use such a term as GIAN – DECEPTION followed by THẾ, DƯƠNG & NHÂN? In my opinion, it’s apparently because everywhere in this world, from urban to rural areas, from rich to poor countries, from east to west, from the Church to society…everywhere lies deception, evil deeds, countless cunning and sly people preying on others…

  • People swindle in all aspects of life, they buy a driver’s license, master’s degree, doctorate degree, cheat in exams, trade in fake medicines, counterfeit alcohol, tires, clothes, handbags, phone, sham marriage, divorce, marriage license…
  • People steal money from churches and religious communties, they cheat on their income taxes, Social Security systems, car crashes, swindle siblings out of inheritance, people cheat while doing business with others, when sharing the profits, and even people cheat in donations and charity work!

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu