ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

God of Mercy & Nhân Từ!

Đọc dụ ngôn Con Chiên Lạc trong Tin Mừng của Thánh Luca xong, tôi thấy thật khó hiểu, nếu không muốn nói là hơi khó chịu một chút. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì không có ai mà làm như vậy cả! Bạn cứ nghĩ đi, nếu bạn có một trăm con chiên mà chỉ có một con…

Từ Bỏ – Let Go!

Có người cho rằng, sở dĩ ơn gọi đi tu làm linh mục và tu sĩ càng ngày càng khan hiếm là tại vì Chúa Giêsu đòi hỏi người ta từ bỏ nhiều thứ quá, nào là từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và từ bỏ cả mạng sống nữa! Có thực sự là Chúa Giêsu…

Lãnh Phần Thưởng Từ Người Hay Từ…HEAVEN?

“Khi nào [anh] đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, [anh] mới thật có phúc: vì [anh] sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14:13-14). Bạn hiểu như thế nào về Lời của Chúa trong bài Tin Mừng hôm…

Ta Cần Phải Làm Gì Khi Fight Against Satan?

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” Bạn nghĩ gì khi nghe đến hai chữ CHIẾN ĐẤU? Đối với tôi, nói đến CHIẾN ĐẤU là tôi liên tưởng ngay đến KẺ THÙ! Không có kẻ thù thì đâu cần phải chiến đấu, đúng không? Còn nữa, hai chữ CHIẾN ĐẤU đồng nghĩa với vất vả, gian nan,…
Menu