Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ và với chúng mình rằng: “Chính anh em là muối cho đời… [Và] chính anh em là ánh sáng cho trần gian” không? Để có câu trả lời cho chính xác, mời bạn cùng với tôi, chúng mình hãy tìm hiểu về công dụng của muối và của ánh sáng.

Muối có nhiều công dụng lắm, nhưng một trong những công dụng mà ai ai cũng biết, đó là một thứ gia vị không thể thiếu trong nhà bếp. Muối làm cho những món ăn được đậm đà, tăng khẩu vị, và hấp dẫn hơn. Và khi ăn ngon thì đương nhiên người ta sẽ khỏe mạnh, yêu đời, vui tươi và hạnh phúc. Vì thế cho nên ông bà ta mới nói: “Ăn được ngủ được là tiên.”

Have you ever wondered why Jesus said to his disciples and to each one of us “You are the salt of the earth… [and] you are the light of the world”? In order to answer this question accurately, let us together evaluate the benefits of salt and light.

Salt has many advantages, thus one of the essential spices/seasonings that is customary to everyone and absolutely necessary in all kitchens. Salt plays a role in enhancing the palatability of food and it makes a dish more interesting. And when people eat well they certainly will be in good physical shape, content, happy and gratified. As the proverb says: “Ăn được ngủ được là tiên – literrally translate as eat well, sleep soundly is heaven.”

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu