Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy, những lời chúc Merry Christmas ngày hôm nay hầu như đã bị biến mất trên các biển quảng cáo, trên internet, và trên môi miệng của các xướng ngôn viên của các đài truyền thanh và truyền hình. Các nhân viên tại các cửa hàng, các siêu thị, kể cả ở trên các chuyến bay, tại các nhà hàng, các quán café … cũng không được phép chúc khách hàng: “Merry Christmas” nhưng thay vào đó là câu: “Happy Holidays.” Tại sao người ta lại loại bỏ lời chúc Merry Christmas, một lời chúc hay nhất, gọn gàng nhất, và có ý nghĩa nhất trong suốt cả mấy trăm năm nay tại Hoa Kỳ, và cả hơn hai ngàn năm trên thế giới này vậy? Bạn có biết tại sao không? Tôi nghĩ là vì người ta SỢ!

When a person pays close attention to details, they will realize that in today’s society Merry Christmas wishes nearly vanished on billboards, internet, and on the lips of the radio anchor and TV newscasters. Many stores, supermarkets, restaurants, coffee shops, and even onboard in-flights…employees are prohibited from using the phrase: “Merry Christmas” and replace it with “Happy Holidays” to customers. Why have people banned the phrase Merry Christmas, one of the best wishes, the most succint and powerfully significant, over hundreds of years in the United States, and more than two thousand years in the world? Why is that so? Personally, I think people are AFRAID!

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu