le-hien-linhTôi nghĩ bạn đã biết rồi, lễ Hiển Linh là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, cho toàn thể thế giới biết đến Ngài và đến thờ lạy Ngài. Nhưng tôi lại cứ thắc mắc là tại sao những nhà chiêm tinh, những nhà khoa học, những nhà thiên văn học người Do Thái ở gần ngay Bethlehem lại không khám phá ra sự xuất hiện của ngôi sao lạ mà chỉ có ba nhà chiêm tinh ở tận bên Phương Đông thấy mà thôi? Xin bấm vào đây để đọc tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu