Khi nghe đến CỬA bạn nghĩ đến gì? Riêng tôi, tôi lập tức nghĩ ngay đến KHUÔN THƯỚC. Thật vậy, chẳng có cửa nào mà lại không có khuôn thước cả. Cửa chuồng chiên mà Đức Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, cũng có nhưng khuôn thước của chính cánh cửa đó! “Tôi là CỬA” khuôn thước của CỬA GIÊ-SU có ba chi tiết rất đặc biệt này:

1. THẲNG: Cửa Giê-su là cửa THẲNG THẮN chứ không cong queo.
Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5:37).
– Thầy là đường là SỰ THẬT và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14:6)

2. RỘNG: Cửa Giê-su là cửa RỘNG RÃI chứ không hẹp hòi, không ích kỷ.- Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại … (Lc 6:38)
– Cho thì có phúc hơn là nhận … (Cv 20:35)
– Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi (Mt 5:42)

3. CAO: Cửa Giê-su là cửa CAO THƯỢNG chứ không tầm thường.
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em … Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5:43-46)

Bạn thân mến, để được Chúa bảo vệ, cứu chữa, để được Ngài chăm sóc, để được sống dồi dào và sung mãn, Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta biết, chúng ta PHẢI QUA NGÀI. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu