Bạn có biết tại sao người nhận một yến bạc lại hoàn lại cho ông nguyên vẹn số bạc, không bị sứt mẻ gì không? Là bởi vì anh ta sợ: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất” (Mt 25:24-25). Anh ta sợ lỡ đem số bạc ấy đi làm ăn, đầu tư, chơi stock, lỡ bị thua lỗ thì lấy gì mà hoàn trả lại cho chủ! Vì thế cho nên đem số bạc ấy đi chôn xuống đất là an toàn nhất. Thế nhưng anh ta đã lầm! Sự sợ hãi đã đẩy anh ta vào một hoàn cảnh đau khổ và khốn cùng, anh ta đã bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, [anh ta] phải khóc lóc nghiến răng (Mt 25:30).

Bạn thân mến, cũng như anh đầy tớ vô dụng, lười biếng và tồi tệ trong dụ ngôn Những Nén Bạc, có không ít lần, vì sợ cho nên tôi đã đem chôn dấu những yến bạc của Thiên Chúa trao cho tôi quản lý, tôi đã không làm cho nó sinh lợi bởi vì:

• Tôi sợ bị người ta đóng đinh, sợ bị người ta chỉ trích, sợ bị người ta tẩy chay … cho nên khi đứng trên bục giảng, tôi đã không dám nói đến những tệ nạn xã hội, ví dụ như nạn bạo lực trong gia đình, xì ke ma tuý, say sưa, cờ bạc, gian dối, lừa lọc, làm hôn thú giả, trốn thuế, ngoại tình, xem phim ảnh bậy bạ trên internet, TV …
• Tôi sợ phí thời giờ, sợ họp hành, sợ không có thời giờ đi chơi, sợ người này phê bình, chỉ trích, sợ phiền toái … cho nên tôi không tham gia vào các hội đoàn, vào những công việc chung của giáo xứ, không dám cống hiến tài nấu ăn, tài cắm hoa, tài đánh đàn, dạy học … cho giáo xứ, cho trường giáo lý việt ngữ …

Bạn thân mến, những lúc chúng mình sợ hãi, khi tôi và bạn tính toán không muốn đem tài năng, khả năng và của cải vật chất, là những yến bạc của Chúa giao phó để phục vụ, để cho đi… là khi ấy bạn và tôi đang chôn vùi đi những yến bạc của Chúa đấy! Hãy đào bới lên ngay đi! Xin hãy mau mau đem ra đầu tư, làm cho nó sinh lợi ra cho Chúa! Xin đừng bao giờ chôn vùi những yến bạc của Thiên Chúa, bởi vì:

• Ông chủ đã ban thưởng cho người nhận năm yến cũng như cho người nhận hai yến y như nhau, không hơn không kém. Cả hai được khen thưởng không phải là vì họ đã làm cho những yến bạc sinh lợi ra nhiều, nhưng là vì họ đã vâng lời, đã chăm chỉ làm việc và đã tỏ lòng trung thành với ông chủ. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE to continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu