Ngày 22 tháng 4 năm 2016, trên Kênh Truyền Hình Fox News, Giáo Sư Michio Kaku đã tiên báo rằng, một trận động đất rất lớn từ 9.0 – 9.2 độ Richter sẽ xảy ra trong một tương lai gần tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Sau khi nguồn tin này được loan ra, người ta vội vàng làm theo những sự chỉ dẫn và làm theo những lời khuyên của các cơ quan của chính phủ một cách rất nghiêm chỉnh. Người ta đi mua chăn mền, quần áo ấm, áo mưa, đồ hộp, thực phẩm khô, nước uống, radio, battery, thuốc men, dụng cụ y tế, máy phát điện…và có những kế hoạch thật cụ thể và rõ ràng cho mọi người trong gia đình, để khi động đất xảy ra, thì mọi người giữ được liên lạc với nhau, được an toàn và nhận được những sự trợ giúp cần thiết…

On April 22, 2016, on Fox News Channel, Professor Michio Kaku had predicted that a mega earthquake of the magnitude of 9.0 – 9.2 would occur in the near future in Northwestern United States. After this information was released, people hastened to follow the instructions and obey the guidance of government agencies in a very serious way. They went to buy blankets, warm clothes, raincoats, canned food, dried food, water, radios, batteries, medicine, medical instruments, and generators…and they came up with specific, clear and precise plans for everyone in the family, so that when the earthquake would occur, everyone would be able to keep in touch, stay safe and acquire the help they needed…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu