Trong suốt hai mươi thế kỷ qua, đã và đang có rất nhiều người dại dột. Những người này dại lắm! Họ là những người đã coi nhẹ tiền tài, danh vọng, chức quyền, bổng lộc của thế gian, và họ yêu Chúa trên hết tất cả những thứ mà nhiều người đang mơ ước. Nói một cách khác, họ là những người đã chọn Chúa, chọn thánh giá chứ không chọn thế gian. Họ là ai vậy? Xin thưa, họ chính là những tu sĩ nam nữ, là những linh mục của Chúa.

• Anthony Nguyễn, một thanh niên vui vẻ, trẻ trung, con nhà giàu, thông minh, học giỏi, đang theo học nghành y khoa, con gái theo như … rơi. Thế mà đùng một cái, anh ta từ bỏ tất cả để trở thành một đan sĩ dòng Biển Đức, chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện một cách âm thầm.
• Trần Đình Văn Quân, luật sư phó Biện Lý của Quận Cam, thành công về mọi mặt, nhưng anh đã quyết định từ bỏ mọi sự, xin đi tu và trở thành linh mục của giáo phận Orange, California.
• Joseph M. Everson, cũng là một luật sư làm việc cho công ty Skadden, Arps, một tổ hợp luật sư nổi tiếng tại thành phố Manhattan, New York. Cũng giống như Trần Đình Văn Quân, Joseph có một cuộc sống sung túc, thành công về mọi mặt. Thế nhưng anh đã từ bỏ tất cả để gia nhập dòng truyền giáo Maryknoll, trở thành một linh mục làm việc truyền giáo ở tận Peru.

Bạn có nghĩ là cha Anthony, cha Quân và cha Joseph (gọi tắt là Cha Cha Cha) là những người dại dột không? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn … lầm to rồi! Họ chẳng dại đâu, mà họ rất nữa khôn là đàng khác! Họ khôn lắm là bởi vì họ đã nhận ra rằng…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu