“Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa.” Muốn trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa tôi thiết nghĩ, trước hết, bạn và tôi phải có khả năng nhận ra CÁI GÌ LÀ CỦA THIÊN CHÚA. Bạn có biết những gì thuộc về Thiên Chúa không? Có ba thứ sau đây:

• Thứ nhất SỰ SỐNG LÀ CỦA CHÚA. “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta … Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình … Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 1: 26,27; 2:7). Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa là chủ tể của sự sống và của sự chết và cũng chỉ có một mình Ngài là Đấng có quyền ban và cất đi sự sống của chúng ta.
• Thứ hai THỜI GIAN LÀ CỦA CHÚA. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm” (St 1:3-5). Chính Thiên Chúa là chủ của thời gian, không có ai có thể thay đổi, hay kéo dài, hoặc làm cho ngày hay đêm co giãn được.
• Thứ ba TÀI SẢN LÀ CỦA CHÚA. “Thiên Chúa phán với [con người]: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất … Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi” (St 1:28-29). Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi tài sản mà tôi đang quản lý, từ trí thông minh, sự khôn ngoan, tri thức, bằng cấp, tài đánh đàn, khiếu âm nhạc, khiếu nấu ăn, khiếu cắm hoa, tài ca hát, nhảy múa, sáng tác âm nhạc, khả năng hội họa, khả năng chữa bệnh … cho đến công việc làm, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vật dụng trong gia đình … đều là của Thiên Chúa chứ không phải của tôi, cũng chẳng phải của bạn và…Hãy Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu