*

Đọc qua bốn cuốn Phúc Âm, bạn sẽ thấy, con thuyền được các thánh sử nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong Phúc Âm. Sở dĩ, các ngài nói đến con thuyền nhiều lần như vậy là bởi vì con thuyền là phương tiện Chúa Giêsu dùng để giảng dạy (Lc 5:2-3), và cũng là nơi che chở và bảo vệ các môn đệ khỏi những nguy hiểm (Mt 14:29, 32).

Sau khi Phục Sinh và lên trời vinh hiển, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục dùng con thuyền để làm phương tiện giảng dạy và là nơi để cho con cái của Ngài nương ẩn. Con thuyền đó có tên là Giáo Hội. Con thuyền có tên là Giáo Hội có ba chi tiết rất đặc biệt!

1. Đó chính là sản phẩm do Chúa làm ra, Ngài đã chọn lựa gỗ, rồi ra công cưa, đục, bào, đẽo, đánh bóng và lắp ráp để con thuyền Giáo Hội được nên hình nên dạng: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi…” (Mt 16:18).
2. Chúa Giêsu chính là vị thuyền trưởng tài ba, luôn luôn hiện diện trên con thuyền Giáo Hội để điều khiển và lèo lái. Ngài là vị thuyền trưởng mẫu mực, có uy tín, luôn coi trọng và giữ trọn lời hứa của mình, dù cho con thuyền Giáo Hội có bị sóng gió xô đẩy, bị bão táp giập vùi mấy đi chăng nữa … thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi nó, trái lại Ngài luôn luôn hiện diện ở trên con thuyền Giáo Hội, trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh để chỉ huy, điều khiển và hướng dẫn con thuyền đi đến bến bờ bình an, bởi vì chính Ngài đã hứa: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
3. Con thuyền Giáo Hội là phương tiện an toàn nhất, vững chắc nhất, và bảo đảm nhất cho tất cả những hành khách ở trên thuyền. Ngoài sự hiện diện của vị thuyền trưởng tài ba có tên là Giêsu, trên con thuyền Giáo Hội còn có một đoàn thuỷ thủ rất hung hậu, họ là những người được thuyền trưởng Giêsu huấn luyện và ban cho khả năng chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, cung cấp lương thực và trợ giúp cho tất cả các hành khách trên con thuyền Giáo Hội, hành khách sẽ không sợ bị đói, không lo bị khát, không bao giờ bị thiếu thốn, bởi vì thuyền trưởng Giêsu…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu