Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.”  Hoặc là “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?”  Thật vậy! Mỗi một con người là một vực thẳm không dò, là một huyền nhiệm mà không ai có thể nào hiểu thấu được.

Nếu giữa những con người bằng xương bằng thịt, đang sống sờ sờ ngay trước mặt mà chúng mình còn không thể hiểu được nhau, thì liệu ta có thể hiểu về màu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà Giáo Hội long trọng mừng kính vào Chúa Nhật hôm nay không?  Chắc chắn là không, bởi vì đời sống nội tại của Ba Ngôi chí thánh là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến được (GLTYGHCG # 45).  Thật vậy, bạn và tôi cùng với hơn 7 tỉ người trên thế giới này chỉ là loài thụ tạo, bị giới hạn về mọi mặt, còn Thiên Chúa Ngài là Đấng Sáng Tạo và là Đấng vô cùng vô hạn, cho dù người ta có khôn ngoan, thông minh hay tài giỏi mấy đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ, và sẽ không thể nào hiểu thấu được về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:9) Loài thụ tạo mà đòi hiểu thấu Đáng sáng tạo, loài hữu hạn mà đòi biết hết mọi sự về Đấng vô hạn thì thật là vô lý, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn, bạn đồng ý không?

Giỏi lắm thì, theo thánh Augustine, con người ta chỉ có thể mon men tới màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi! Chứ không ai có thể nào đi vào sâu trong màu nhiệm cao trọng này được.  Thế nhưng…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu