Khi đọc sơ qua bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, tôi rất lấy làm lạ. Lạ là bởi vì hai môn đệ này đã đi theo Chúa vài năm chứ không phải ít. Và các Thánh Sử đều tường thuật, thân xác của Chúa Giê-su trước và sau khi Phục Sinh chỉ là một. Ngài đã phục sinh cũng với chiều cao, vóc dáng, cũng những vết thương, với những lỗ đinh ở tay, ở chân, và bên cạnh sườn… Vậy mà tại sao họ lại không nhận ra Người? Cái gì đã ngăn cản đôi mắt họ như vậy?

Nhưng đọc kỹ một chút, và sau khi suy niệm, tôi thấy thánh Luca đã cho biết có hai lý do khiến các ông không nhận ra Người:

• Thứ nhất là vì các ông KHÔNG HIỂU KINH THÁNH. “Các anh chẳng hiểu gì cả!”
• Thứ hai là các ông CHẬM TIN: “Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!”

Họ không hiểu Kinh Thánh không phải là vì họ không được học, hay không có ai giải thích cho họ. Chính Chúa Giê-su đã nhiều lần giảng dạy, và đã cắt nghĩa Kinh Thánh, cũng như giúp cho các ông hiểu thêm về sứ mạng Ngài sẽ phải chịu.  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu