Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, các môn đệ xin với Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm long tin cho chúng con.” (Mt 19:27) Bạn có biết tại sao các ông không xin những thứ khác mà lại xin THÊM LÒNG TIN không? Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì lòng tin của các ông đang bị thiếu hụt nên các ông mới xin THÊM LÒNG TIN! 

Thật vậy, đọc qua những trang Tin Mừng, tôi thấy lúc mới đi theo Chúa Giê-su, lòng tin của các ông rất mạnh mẽ vì các ông đã tận mắt thấy Chúa Giê-su làm phép lạ cho người què đi được, người mù thấy được, người phong hủi được sạch và kẻ chết sống lại. Thế nhưng lòng tin của họ dần dần bị hao mòn, họ nhận ra rằng đi theo Chúa cả mấy năm trời mà họ chả được gì cả, chức tước thì không, địa vị cũng chẳng thấy, chỉ thấy thiếu thốn và khổ cực, cho nên có lần ông Phê-rô đã đại diện họ lên tiếng hỏi Chúa…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu