Trong thời chế độ quân chủ, quyền lực của một vị vua có thể nói là tuyệt đối, không ai dám cãi lệnh của vua. “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” nghĩa là hễ đức vua bắt người nào chết là kẻ đó phải chết, không lôi thôi, không thắc mắc, không lý luận mình đúng vua sai … Họ phụng mệnh đức vua của họ một cách nghiêm chỉnh và vô điều kiện! Họ thà chấp nhận cái chết chứ không muốn phạm tội khi quân. Họ thà chết trong vâng phục còn hơn là sống mà mang trọng tội với đức vua của họ.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua. Ngài là Vua của các vua, và là Chúa của các chúa. Bạn và tôi, chúng mình được mời gọi để kiểm điểm xem, là thần dân của Đức Vua Giêsu Kitô, bạn và tôi có phục mệnh của Ngài một cách tuyệt đối và nghiêm chỉnh không? Xin hãy suy nghĩ thử xem…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu