Bạn biết có chỗ nào trên hành tinh này mà không có luật lệ không? Chắc chắn là không có! Từ nam chí bắc, từ đông sang tây, từ những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu và chậm tiến cho đến những nước văn minh tiến bộ và giàu sang, từ trên không trung cho đến dưới đất, trên biển khơi hay trong rừng rậm … chỗ nào cũng có luật lệ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn và tôi không tuân giữ những luật lệ của quốc gia, của chính quyền, của công ty, của hãng xưởng, của học đường …? Chúng ta sẽ bị mất nhiều thứ: mất tiền, mất thời giờ (đi ra hầu tòa chẳng hạn), mất uy tín, mất tự do (khi ngồi tù) và mất mạng nữa! Chính vì SỢ MẤT như vậy cho nên người ta đều tuân giữ rất nghiêm chỉnh tất cả những thứ luật lệ ở những nơi mà người ta đang sống và làm việc. Trong đời sống tâm linh, và trong Giáo Hội cũng có rất nhiều luật lệ đòi buộc chúng mình phải tuân giữ, ví dụ như Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, Năm Điều Răn Hội Thánh, Giáo Luật, luật Phụng Vụ, Kỷ Luật Bí Tích…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu