Tuân Giữ…LAW

Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ghanh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn mãi trên thế giới như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ra những sự xáo trộn và phiền não…như vậy là bởi vì người ta, trong đó có tôi và có bạn, CHƯA BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT LỆ & NHỮNG TÔN TI TRẬT TỰ ở những nơi ấy một cách nghiêm chỉnh. Thật đấy!

Gia đình nào cũng có trên có dưới, có tôn ti trật tự, con cháu phải hiếu thảo và kính trọng ông bà cha mẹ, nếu con cháu không sống thảo hiếu, không biết kính trọng và không nghe lời các ngài dạy dỗ…thì sự hỗn loạn, xào xáo và bất hạnh sẽ xảy ra trong gia đình ngay.

• Cộng đoàn giáo xứ nào cũng có luật lệ, quy định và tôn ti trật tự…Nếu người ta không tuân thủ những luật lệ và không làm việc theo hệ thống tổ chức thì sẽ có chia rẽ và lủng củng trong giáo xứXin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*