Từ Bỏ – Let Go!

Có người cho rằng sở dĩ ơn gọi đi tu làm linh mục và tu sĩ càng ngày càng khan hiếm là tại vì Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều quá, phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và phải từ bỏ cả mạng sống nữa! Có thực sự là Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống theo nghĩa đen, theo cái kiểu một đi không trở lại không? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Phúc Âm ghi lại rằng:

• Chúa Giêsu đã từng dạy phải hiếu thảo với cha mẹ: “Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." (Mt 19:19).

• Chính Ngài đã từng lấy “vacation” về Nazareth thăm Đức Mẹ và bà con họ hàng của mình…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*