Truyện Ngắn

Jesus resurrected eyewitness

Chào Mừng!

Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục

Kỷ Niệm 12 Năm Linh Mục

Những Kỷ Niệm Bên Phi Luật Tân – T. 1

Những Kỷ Niệm Bên Phi Luật Tân – T. 2

Niềm Vui Trong Mùa Phục Sinh 2007

Tại Sao Tôi Đi Tu – Lm Phạm Tĩnh

Tao Ngộ Einseideln

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

  • About Us

    Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm....Read More