Trong trình thuật Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa- bét, thánh sử Luca cho chúng ta biết một chi tiết rất đáng chú ý: “Bà Maria đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…” (Lc 1:39).

Bạn có biết tại sao Đức Maria lại vội vã đi thăm bà Ê-li-sa- bét như vậy không? Tôi nghĩ là bởi vì Mẹ có lòng thương xót và biết quan tâm tới người khác. Vì vậy cho nên Mẹ Maria đã mau mắn lên đường đến thăm bà Ê-li-sa-bét đang mang thai được sáu tháng, và đang sống trong cảnh đơn chiếc ở một thành thuộc miền núi xứ Giu-đa.

Mà không phải chỉ có một lần Đức Maria có lòng thương xót và quan tâm đến người khác đâu! Thánh Gio-an tường thuật lại rằng, khi Mẹ Maria đến dự tiệc cưới Ca-na, khi thấy chú rể cô dâu lâm vào cảnh khốn khó, vì tiệc chưa tàn mà đã rượu đã gần hết, Mẹ Maria đã chạnh lòng thương xót họ...Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu