Thơ Văn

Pour out Holy Spirit

Thơ Chúc Tết Đinh Dậu 2017 

Thơ Xuân Đinh Dậu 2017

Cảnh Giác

Cuộc Đời Thánh Augustinô

Da Kêu Thấy Chúa

Đừng Nghi Ngờ

Đừng Tôn Thờ Của Cải

Gia Đình Thánh Gia & Gia Đình Ta

Hãy Đề Phòng Chớ Say Sưa Bài Bạc

Hãy Tha Thứ

Hãy Quên Đi

Hiếu Thảo Với Mẹ Cha

Hiếu Thảo Với Mẹ Cha 1

Hiếu Thảo Với Mẹ Cha 2

Hồi Ký Tại Vancouver

Mê Thịt Cầy!

Mừng Các Thánh Tử Đạo

Mừng Thánh Monica

Món Quà Giáng Sinh

Năm Mới Đinh Hợi

Ngày Quang Lâm

Noi Gương Thánh Gia Hạnh Phúc Đầy Nhà

Noi Gương Tiền Nhân

Quảng Cáo Các Món Ăn Quán Hương Xưa ĐHTM 2014

Tạ Ơn Một Việc Cần Phải Làm Trong Mọi Lúc

Tập Thơ Hồi Ký 1 Năm Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục

Thank You Cám Ơn

Thánh Augustinô

Thơ Kính Thánh Giuse

Thơ Lục Bát Chào Bà Con Giáo Xứ Thánh Giuse

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

  • About Us

    Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm....Read More