Thay Đổi Khi Gặp…GOD!

“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh!” Lời đầu tiên trong bài hát GẶP GỠ ĐỨC KITÔ của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc, đã phản ảnh rất trung thực về sự thay đổi của ông Da-kêu, trưởng ty Thuế Vụ Thành Giê-ri-khô mà thánh Luca tường thuật trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 31 hôm nay.

Thật vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Da-kêu và Chúa Giê-su ở dưới gốc cây sung, đã làm cho cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn. Khi diện đối diện với Chúa Giêsu, và sau khi ông nghe Ngài nói với ông rằng: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Thì ông đã cảm nghiệm ngay được tình yêu, lòng thương xót của Chúa dành cho ông. Chúa đến nhà ông, và hơn nữa lại còn ở lại nhà của ông nữa, thì chứng tỏ Ngài không xa lánh, không có thành kiến và không ghét bỏ ông như những người đồng hương khác, bởi vì ông là người tội lỗi, là người làm nghề thu thuế, vì ông làm tay sai cho Đế Quốc Rôma …

Để đáp lại tình yêu thương và sự ưu ái của Chúa Giê-su dành cho riêng ông, ông đã can đảm làm một sự thay đổi có thể nói là tận gốc rễ. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*