Bạn có để ý đến sự thay đổi lạ lùng của các môn đệ Chúa Giêsu sau khi Ngài Phục Sinh không? Tôi thấy các ông đã thay đổi nhiều lắm (dĩ nhiên là thay đổi trở nên tốt hơn chứ không phải là xấu hơn). Này nhé!

TRƯỚC KHI Chúa Kitô Phục Sinh họ là những người tầm thường vô cùng:

• Họ là những người hèn nhát, sợ đau khổ và sợ chết. Khi Chúa Giê-su bị bắt ở vườn Cây Dầu, tất cả các ông đã bỏ Người mà chạy trốn hết [có một người] bỏ chạy trần truồng [luôn]” (Mc 14:50-52).

• Họ là những người học hành ít ỏi, không có chữ nghĩa [và] thuộc giới bình dân (Cv 4:13). Chúa nói một đàng, các ông hiểu một nẻo, đến nỗi có lần Chúa Giê-su đã phát cáu: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? … Sao lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 4:13, Mc 8:17).

• Họ ham hố địa vị, chức quyền, ghen tị …Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu