Tại Sao Phải Cầu Nguyện Cho…Consecrated Life?

Năm 1997, nhân dịp lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Đời Thánh Hiến. Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi mọi Kitô Hữu cầu nguyện cho những nam nữ tu sĩ, những người đang sống đời thánh hiến. Thánh nhân nói rằng, các tu sĩ nam nữ là những người được Thiên Chúa gọi và chọn để phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô cho thế gian, vì thế chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, bác ái mà cầu nguyện cho họ, những người đang sống trong đời thánh hiến.

Bạn có biết tại sao Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại thiết lập ngày World Day for Consecrated Life, và mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong đời thánh hiến như vậy không? Tôi nghĩ là vì ba lý do sau đây…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*